Hasta & Viniyaga : Mudrar & useing

Pocket

このハスタは、ヌリッタのなかでは特別の意味を伝えることはなく、動きの中に華やかさ、優雅さ、力強さなどの変化を添えます。またハスタとは、手のジェスチャーの意味だけでなく、“手・指のあり場所”であると教えられました。バランスがとれ、左右対称に組みたてられていることも特徴的です。

ハスタには、A Samyuta Hastas : Single-hand gesture、片手で現されるフォームが28種類、そして両手で現されるフォーム Samyuta Hastas : combined hands が24種類あります。さらに、それぞれの使い方が伝えられていて、様々な表現の描写が可能になります。

 

A Samyuta Hastas : Single-hand gesture
pataka tripataka kartarimukha mayura shukatunda
sikhara katakamukha chandrakala sarpasirsa mrigasirsha
alapadma bhramara hamsasya

 

Samyuta Hastas : combined hands
aanjali karkata pushupaputa shivalinga pasha
kilaka matsya garuda khatva avahittasta